13/06/2024

Tin Tức 365

Cập Nhật Tin Tức Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Nghệ Thuật | Y Học

Thống kê cho thấy có nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động và rời khỏi thị trường

Thống kê cho thấy có nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động và rời khỏi thị trường
4 phút, 17 giây để đọc.

Một số công ty đóng cửa, ngừng hoạt động và làm thủ tục giải thể có thời hạn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, trung bình có khoảng 850 công ty rời khỏi thị trường mỗi tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước thành lập mới 67.100 doanh nghiệp và gần 70.200 công ty đã tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch, trong nửa đầu năm 2021, cả nước ghi nhận số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và làm lại hàng đầu.

Nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động

Nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, có 70,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, 35,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; 24,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25,7%; 9,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8%. Trung bình mỗi tháng có 11,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tổng cục Thống kê cho biết, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 67,1 nghìn doanh nghiệp; tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34,3% về vốn đăng ký. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 93,2 nghìn doanh nghiệp; tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Bên cạnh đó, còn có 26,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới; doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 93,2 nghìn doanh nghiệp; trung bình mỗi tháng có 15,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng có nhiều doanh nghiệp đã thành lập mới

Cũng có nhiều doanh nghiệp đã thành lập mới

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 67.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34,3% về số vốn đăng ký. Nếu tính chung với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong nửa đầu năm nay thì con số doanh nghiệp đạt 93.200. Tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Là khu vực có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng như quay trở lại hoạt động dẫn đầu. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch bệnh, nửa đầu năm 2021 cả nước ghi nhận số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cao hơn cả doanh nghiệp thành lập mới.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm cả nước có 70.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, có 35.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; 24.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25,7%; 9.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8%. Nếu tính cả 1.152,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 23,7 nghìn doanh nghiệp. Thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 2.095,1 nghìn tỷ đồng.

Tình hình kinh tế của các doanh nghiệp

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến; chế tạo trong quý II/2021 cho thấy: Có 30,5% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý I/2021; 37,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. 31,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý III/2021, có 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2021; 22,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn; 38,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Để cập nhật được nhiều thông tin hay và hữu ích hãy bấm vào tham khảo website zoorasta.com nhé!