12/06/2024

Tin Tức 365

Cập Nhật Tin Tức Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Nghệ Thuật | Y Học

Kế hoạch thu thập những thông tin về kinh tế trong tháng 7 tới

Kế hoạch thu thập những thông tin về kinh tế trong tháng 7 tới
4 phút, 33 giây để đọc.

Giai đoạn hai của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, thu thập thông tin từ các tổ chức sản xuất kinh doanh cá nhân, các cơ sở tôn giáo, v.v. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị phi tổ chức và hiệp hội. Kết quả tổng điều tra được sử dụng để đánh giá toàn diện thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế – xã hội, làm cơ sở để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được áp dụng chuyên sâu trong giai đoạn phát triển thông tin hóa.

Thu thập thông tin từ các cơ sở kinh doanh

Thu thập thông tin từ các cơ sở kinh doanh

Dự kiến lực lượng tham gia tổng điều tra kinh tế giai đoạn II là khoảng 30 nghìn người. Trong đó khoảng 25 nghìn điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 quy định thời gian thu thập thông tin từ tháng 3 đến tháng 7/2021. Được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2021 thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Riêng đối với các địa phương có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên. Được hoàn thành công tác thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 8/2021.

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

Giai đoạn II diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30/7/2021, thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các giai đoạn của tổng điều tra. Đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin. Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã/phường/thị trấn. Rộng khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II được thực hiện trên phạm vi lớn với nhiều thách thức trong việc thu thập thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời; đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin và đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu thông suốt từ địa phương đến Trung ương. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Công tác thu thập thông tin gặp nhiều thách thức, khó khăn.

Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính. Lần này sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về hiện trạng và sự biến động; phân bố các cơ sở kinh tế, số lượng lao động; cơ cấu ngành; vùng của nền kinh tế qua 5 năm. Qua đó làm cơ sở cho các cấp, các ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực.

Thông tin kinh tế giai đoạn I

Với hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên Web form. Các doanh nghiệp sẽ tự kê khai thông tin trên bảng hỏi trực tuyến. Đây là phương án tối ưu trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Thế nhưng, để thu thập đầy đủ về số lượng; chất lượng thông tin từ doanh nghiệp là thách thức không nhỏ đối với các điều tra viên của ngành Thống kê. Vì vậy đòi hỏi điều tra viên cần nắm rất rõ quy trình thu thập thông tin; luồng thông tin và các chỉ tiêu cần thu thập để hướng dẫn; hỗ trợ đảm bảo cho doanh nghiệp cung cấp thông tin tính đầy đủ, chính xác.

Qua rà soát, giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra từ 1/3 đến 30/5. Bắc Ninh có hơn 15.500 đối tượng trong diện điều tra. Đó là các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; hiệp hội, đơn vị sự nghiệp…Xác định cuộc tổng điều tra có quy mô rộng; nội dung phức tạp. Liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Cục Thống kê đã tích cực tuyên truyền tới 100% các doanh nghiệp về hiệu quả của việc điều tra. Qua đó không chỉ giúp cơ quan nhà nước hoạch định chính sách. Mà còn giúp doanh nghiệp nắm được thị trường; ngành nghề mà doanh nghiệp đang đầu tư.

Hy vọng zoorasta.com sẽ mang đến cho bạn đọc những nguồn thông tin tuyệt vời và hữu ích.a