14/06/2024

Tin Tức 365

Cập Nhật Tin Tức Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Nghệ Thuật | Y Học

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm nghiệp tăng cao giữa mùa dịch Covid-19

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm nghiệp tăng cao giữa mùa dịch Covid-19
5 phút, 48 giây để đọc.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng giá trị xuất khẩu nông, lâm nghiệp vẫn tăng mạnh, đạt kết quả cao, vượt kế hoạch đề ra. Kim ngạch xuất khẩu NLTS 6 tháng vượt 24,23 tỷ đô la Mỹ và thặng dư thương mại là 3,14 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (xuất khẩu) xấp xỉ 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ; nhập khẩu (nhập khẩu) ước tính đạt 14,93 tỷ USD, tăng 48,7%; xuất siêu xấp xỉ 2,2 tỷ USD, giảm 41,1% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu gia súc và gia cầm phát triển

Xuất khẩu gia súc và gia cầm phát triển

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng giá trị sản xuất NLTS 6 tháng đầu năm ước đạt 3,84%, trong đó nông nghiệp (gồm trồng trọt và chăn nuôi) tăng 3,71%, lâm nghiệp tăng 3,98%, thủy sản tăng 4,25%. Tốc độ tăng GDP ngành NLTS 6 tháng đầu năm 3,82%; trong đó, nông nghiệp tăng 3,69%; lâm nghiệp tăng 3,98%; thủy sản tăng 4,25%.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, giá trị sản xuất của nhiều lĩnh vực trong ngành đều có mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt: Rau màu sản lượng tăng 1,2%, nhiều cây công nghiệp lâu năm như cà phê, tiêu, điều, chè đều có sản lượng tăng tăng từ 2-5%. Các loại cây ăn quả chính như xoài, chuối, thanh long, cam, bưởi, vải… có sản lượng tăng từ 3-12%. Với sản xuất lúa, khối lượng khoảng 3,0 triệu tấn (giảm 11,6%), nhưng giá xuất khẩu tăng trên 13,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Về lĩnh vực chăn nuôi, 6 tháng đầu năm, đàn gia súc, gia cầm được phục hồi và phát triển mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung cả nước, đàn bò tăng khoảng 2,5%, đàn lợn tăng 11,6%, đàn gia cầm phát triển tốt với mức tăng khoảng 5,4%. Tổng sản lượng thịt các loại ước đạt 3,16 triệu tấn, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2020.

Khai thác lâm nghiệp ngày càng tăng

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, lũy kế đến nay, cả nước trồng được 265.550 ha rừng thâm canh gỗ lớn, đạt 95,7% kế hoạch. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7,95 triệu m3, tăng 5,7%. Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Đến ngày 24/6/2021, xảy ra 106 vụ cháy rừng, giảm 3 vụ, làm thiệt hại 220 ha rừng; có 5.335 vụ vi phạm luật, giảm 25%. Tổng thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 296.893 ha, tăng 6,4%.

Tổng sản lượng thủy sản đã đạt trên 4,1 triệu tấn, tăng 2,6%; trong đó khai thác 2 triệu tấn, tăng 1,4%; nuôi trồng 2,1 triệu tấn, tăng 4,1%. Đặc biệt, kết thúc 6 tháng đầu năm, công nghiệp chế biến NLTS, bảo quản nông sản, công nghiệp phụ trợ, cơ giới hóa nông nghiệp được nâng cao năng lực. Bộ NN&PTNT đã xây dựng 6 mô hình về “Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị” (lúa vùng ĐBSCL, cà phê vùng Tây Nguyên).

Kết quả đạt được cao hơn mục tiêu đề ra

Kết quả đạt được cao hơn mục tiêu đề ra

Mặc dù chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu NLTS vẫn tăng mạnh, đạt kết quả cao vượt kế hoạch đề ra: Kim ngạch xuất khẩu NLTS 6 tháng đạt trên 24,23 tỉ USD, thặng dư thương mại 3,14 tỉ USD. Trong đó, có cao su, chè, sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cao su tăng 79,6% về khối lượng, tăng 111,6% giá trị, xuất khẩu chè tăng 1,6% về khối lượng và tăng 7,9% về giá trị, xuất khẩu sắn tăng 65,3% về khối lượng và tăng 90,9% về giá trị.

Đến hết tháng 6/2021, cả nước có 5.343/8.267 xã (64,63%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (tăng 202 xã, tương đương 2,4% so với cuối năm 2020), trong đó, có 351 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 38 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 192 đơn vị cấp huyện thuộc hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 12 tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 04 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong 6 tháng cuối năm, ngành NN&PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành ở mức 3 – 3,2%, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,2 – 3,5%.

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản

kim ngạch XK ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 29,1% so với tháng 4/2020, giảm 13,3% so với tháng 3/2021; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,53 tỷ USD. Lâm sản chính ước đạt 1,29 tỷ USD; thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD,… Tính chung 4 tháng, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với 4 tháng/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9,0%; lâm sản chính đạt 5,33 tỷ USD, tăng 50,9%; thủy sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1%; chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%.

Về thị trường xuất khẩu, 4 tháng đầu năm 2021 Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản. Tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 46,9% thị phần; châu Mỹ 27,6% thị phần, châu Âu chiếm 10,0% thị phần; châu Đại Dương chiếm 1,4%; châu Phi chiếm 1,4% thị phần. Trong đó, 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chiếm thị phần lần lượt là 25,1% (giá trị tăng 58,0% so với năm 2020); 23,3% (giá trị tăng 35,8% so với năm 2020); 6,8% (giá trị tăng 4,5% so với năm 2020); 4,9% (giá trị tăng 11,2% so với năm 2020).

Để xem được nhiều thông tin hay và ý nghĩa bạn hãy tham khảo thêm tại zoorasta.com nhé!